trien-lamdocuments
Trang chủ » Triển lãm
Thông tin Agroviet
Danh sách tham gia Agroviet 2015
Xin mời xem danh sách
Thông tin Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế Agroviet 2015
1.1. Tên Hội chợ: Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 15 - AGROVIET 2015. 1.2. Thời gian: Từ ngày 6 - 9 tháng 11 năm 2015. 1.3. Địa điểm:số 489 đường Hoàng Quốc Việt (Số 2 Hoàng Quốc Việt cũ), Cầu Giấy, Hà Nội...

Đăng ký nhận bản tin qua email