Tại sao nên tham dự AgroViet 2018

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AGROVIET là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng được tổ chức thường niên của ngành Nông nghiệp. AGROVIET 2018 được tổ chức nhằm mục đích:

Khuyếch trương, nâng cao hình ảnh của ngành nông nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Giới thiệu các thành tựu đạt được về khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh thực phẩm, nông, lâm, thuỷ sản, an toàn và hữu cơ trong ngành nông nghiệp;
Tạo cơ hội cho các tỉnh trong cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức có điều kiện quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và năng lực của mình, xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của địa phương;
Mở rộng quan hệ hợp tác, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có cơ hội tìm hiểu và cung cấp các sản phẩm phục vụ sản xuất nông lâm thủy sản phù hợp với yêu cầu của Việt Nam;
Định hướng thúc đẩy sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa góp phần gia tăng giá trị sản phẩm góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam theo hướng tiên tiến, công nghệ cao và hội nhập quốc tế;
Tạo sự liên kết giữa nhà quản lý – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp – nông dân, nhằm nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản Việt Nam.

 

 

Agroviet 2017

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AGROVIET là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng được tổ chức thường niên của ngành Nông nghiệp. AGROVIET 2018 được tổ chức nhằm mục đích...

Xem

Hướng dẫn đăng ký gian hàng

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AGROVIET là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng được tổ chức thường niên của ngành Nông nghiệp. AGROVIET 2018 được tổ chức nhằm mục đích...

Xem

Dịch vụ hỗ trợ

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AGROVIET là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng được tổ chức thường niên của ngành Nông nghiệp. AGROVIET 2018 được tổ chức nhằm mục đích...

Xem

Tại sao nên tham dự AgroViet 2018

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AGROVIET là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng được tổ chức thường niên của ngành Nông nghiệp. AGROVIET 2018 được tổ chức nhằm mục đích...

Xem