Hướng dẫn đăng ký gian hàng

Xem trước các thông tin liên quan đến Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế 2018 tại trang website này. Khi muốn đăng ký tham gia hoặc tìm hiểu thông tin, Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có thể thực hiện như sau:

Liên hệ với cán bộ thực hiện Hội chợ triển lãm theo thông tin:

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp
Địa chỉ giao dịch: 26 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 3 7555458 ~ 23/25/26      Fax: 024 3 7540131
Người liên hệ: Phạm Anh Tú
Mobile: 0936467216
Email: phamanhtu1989@gmail.com
Email: xttmnn@gmail.com

Cán bộ thực hiện Hội chợ triển lãm sẽ thông tin thêm các nội dung theo yêu cầu của quý vị, thông báo các vị trí và giá thuê gian hàng.
Hướng dẫn các thủ tục cần thực hiện để đăng ký và tham gia gian hàng tại Hội chợ triển lãm.
Hoàn tất các thủ tục đăng ký gian hàng tại Hội chợ triển lãm.

Agroviet 2017

Các tổ chức, đơn vị có thể đăng ký gian hàng bằng các phương thức sau:

Xem

Hướng dẫn đăng ký gian hàng

Các tổ chức, đơn vị có thể đăng ký gian hàng bằng các phương thức sau:

Xem

Dịch vụ hỗ trợ

Các tổ chức, đơn vị có thể đăng ký gian hàng bằng các phương thức sau:

Xem

Tại sao nên tham dự AgroViet 2018

Các tổ chức, đơn vị có thể đăng ký gian hàng bằng các phương thức sau:

Xem